Slettede data på avveie!

Destruering av data

Entry tilbyr sikker og grønn destruering av harddisker, flash-baserte lagringsmedier, telefoner og nettbrett. Lagringsmediene males opp til små fragmenter, og umuliggjør rekonstruksjon. Vi leverer også makuleringsbevis dersom det er ønskelig.