Stabil IT-drift

Vi tar hele IT-ansvaret, og tilbyr moderne IT-tjenester hvor proaktivitet, tilpasninger og nærhet er kjerneverdier. Med utgangspunkt i din situasjon, tilbyr vi forskjellige tjenester i en kombinasjon, som gir din bedrift det beste IT-utbytte. Vårt felles mål er en enklere IT-hverdag.

Forskjellig IT-driftsløsninger

Veldig mange IT-løsninger kan i dag leveres som en tjeneste fra skyen. Allikevel er det mange situasjoner som setter krav til lokale installasjoner og tjenester. Enten det heter public, hybrid, privat eller on-premise, så er vårt mål å alltid tilby en oversiktlig, kostnadseffektiv og stabil it-løsning.

Fokus på IT-utbytte

Oppmerksomhet

For oss ligger det en stor verdi i å være på fornavn med de vi skal hjelpe. Det gjør oss i stand til å ta eierskap i problemstillinger, forstå behov og utfordringer enda bedre, slik at vi kan tilpasse løsningene. 

Brukersentrert

Vi er mer opptatt av å tilpasse systemene til brukerne, enn brukerne til systemet. Du får jobbe slik du er vant til og slik det passer din bedrift best. Vi optimaliserer og forbedrer, men vi snur ikke alt på hodet, for at du skal passe inn i vårt system.

Tett oppfølging

Som kunde hos oss så skal vi kjenne deg og vite hva du trenger. Det lanseres hele tiden nye produkter, i stadig høyere tempo. Når disse produktene når markedet, så vet vi om de passer deg eller ikke. Hvis de kan være til nytte for deg så tar vi kontakt og drøfter det med deg.

Aktiv partner

Vi jobber sammen med deg for å forvalte IT videre. Det er ikke slik at systemet er satt og ikke utvikles. Vi søker hele tiden etter å få innblikk i dine situasjoner og muligheter, slik at vi kan utnytte potensialet i systemene og lete etter flere smarte måter og bruke systemene på.

Forbedre prosesser

Et aktivt mål er å forbedre hvordan dine prosesser er skrudd sammen, sett opp mot systemene slik de er i dag – og de mulige potensialene som ligger i systemene.

Mange ganger er det enkel utvikling og små integrasjoner som skal til for å gjøre at systemene jobber bedre sammen. Vi ser det som vårt ansvar at systemene brukes riktig, og at det utnyttes slik det er ment.

Kontroll

Alt arbeidet vi gjør logges, dokumenteres og kan spores tilbake. Vi har en transparent tilnærming og alt kan etterprøves.

Det viktigste for oss er at du er fornøyd

Vi tilbyr løpende avtaler. Er du misfornøyd skal du kunne bytte når som helst. Det er vårt ansvar å gjøre deg fornøyd slik at du blir hos oss. Vi har svært lite frafall og de aller fleste kundene har vært med i årevis. Vi har en genuin interesse for at du skal lykkes med dine IT- prosesser og systemer – og at du skal være en fornøyd kunde.

God forvaltning av systemene, kvalitetssikring av prosessene og høy opplevd nytteverdi – Vi er IT-partneren som hjelper deg og lykkes, der dere ikke er sterke.

Ideell IT-partner for både små og store næringer

Vi kan leverer hele IT-systemet, alt fra fiber til tastaturet. Vi håndtere både store og små IT-miljøer og gir brukerstøtte og bidrar med strategisk IT-utvikling.

Noen av våre kunder har sin IT-ledelse i utlandet. Den norske avdelingene trenger norske IT-spesialister. Vi fungerer også som hovedkontorets hender og øyne i Norge.

Spørsmål? Legg igjen en melding eller ring oss for en samtale (22 70 40 00).

Har du spørsmål?

Vi kontakter deg

Legg igjen en melding så tar vi raskt kontakt. 

Du kontakter oss

Lurer du på noe. Trenger du noen hurtige svar eller ønsker å drøfte din IT-situasjon.