Vi lager dine forretningsapplikasjoner

Vårt mål er alltid å utvikle pålitelige og brukervennlige programmer, som gjør en forskjell i brukerens daglige arbeid. Vi hjelper deg å realisere dine ideer, slik at du kan skape økt konkurransekraft, gjennom dine egne forretningsapplikasjoner.

Skreddersydd utvikling

Vi utvikler tilpassede forretningsapplikasjoner og webløsninger - for alle moderne plattformer. Vi hjelper deg med hele prosessen frem til du har din forretningsapplikasjon i bruk. En webløsningen som hjelper deg til en oversiktlig og effektiv hverdag. Et nytteverktøy du ikke kan klare deg uten, som gir deg rapporter, som automatiserer og som gir deg oversikt.

Drift og videreutvikling

Vi tar oss av både utvikling og drift, og leverer et ferdig produkt som er klart til bruk. Vi kan også ta oss av videreutvikling, slik at applikasjoner og systemer utvikler seg i takt med ny teknologi og endringer i din bedrifts behov.

Økt nytteverdi

Gjennom våre utviklingstjenester kan vi forbedre utnyttelsen av dine datasystemer, mennesker og arbeidsprosesser. Enten det gjelder å automatisere rutinemessige jobber, skape nytt potensiale i produkter og tjenester, forbedre effektiviteten i arbeidsprosesser, eller øke kundeservice og fornøydhet.

Enkelt og profesjonelt

Våre tjenester dekker alt fra analyse, design, arkitektur og utvikling til testing og forvaltning av løsningen over tid. Du får kompetanse, fleksibilitet og edruelige priser - som er tilpasset din økonomi, ambisjonsnivå og arbeidsmengde.

Spesialiserte IT-tjenester

Vi tilbyr høyt spesialiserte IT-tjenester til svært markedsattraktive priser. Måten vi klarer å forene dette på ligger i måten vi har organisert oss. Vi vet at ved å dra inn kompetanse til dine prosjekter globalt og holde styringen lokalt, får vi det beste fra to verdener. Dette gir seg utslag i konkurransefordeler som kommer våre kunder til gode.

  • Lavere kostnad på høy kompetanse
  • Alltid best og oppdatert kompetanse
  • Enorm bredde i tjeneste- og produktutvalg
  • Ingen kapasitetsbegrensninger
  • Et kontaktpunkt for deg som kunde
  • Fullstendig kontroll på pengebruk og tidsbruk i ethvert prosjekt

Vi lager, steller og passer på ditt utviklingsprosjekt

Veien frem til din egen løsning, begynner gjerne med et innledende møte, hvor vi åpent snakker om muligheter og begrensninger. I de fleste tilfeller har vi nok informasjon til å gi deg et kvalifisert estimat. Vi tilpasser prosjektet ut ifra dine rammebetingelser. Noen ganger kjører vi hele prosjektet, andre ganger er du med som en aktiv part, og en tredje gang er vi en del av ditt prosjekt. Uansett så har du alltid et kontaktpunkt hos oss, slik at blir det litt enklere for deg.

Vi tar oss av videreutvikling, forvaltning, drift og oppgraderinger. Noen ganger er det hensiktsmessig at hele installasjonen ligger hos deg, andre ganger kan en skyløsning eller hybrid tjeneste være det riktige. Vi finner den optimale løsningen - sammen med deg. Uansett hva du velger, er målet det samme. En mer effektiv IT-hverdag som er tilpasset din forretning og arbeidsflyt.

Vil du vite mer?

Kontakt meg, så kan vi prate om dine muligheter. Veien til en problemfri IT-hverdag starter hos Entry.

Marius Andersen
E-post: marius@entry.no | Telefon: 22 70 40 07

text
expand_less