Vi søker ny IT-konsulent. Blir du med på laget? Se annonsen her.

Menneskene skaper bedriften

Vi har et klart mål om å videreutvikle våre tjenester innen salg av IT-løsninger og tekniske tjenester. Vi ønsker å komme i kontakt med potensielle kandidater som har rett faglig bakgrunn, interesse av å utvikle egen kompetanse, og rette personlige egenskaper.

Kundeopplevelsen

Vi har noen målsettinger, eller mantra om du vil, som er styrende for hvordan vi ønsker å bli oppfattet og gjenkjent hos våre kunder. Vi skal gi god kundeopplevelse gjennom å:

  • Skape merverdi
  • Skape lønnsomhet
  • Skape enkelhet ut av kompleksitet

Så enkelt men likefullt så vanskelig. Å arbeide hos oss krever dedikasjon, nygjerrighet og viljestyrke. Det er kunden som legger premissene for vår eksistens og det er kunden som gir oss lønn. Derfor må du som medarbeider alltid yte og prestere.

Belønningen

Noen sier du får belønning i himmelen. Vi sier at du ihverfall skal ha noe både før og underveis. Vi er rause og vi belønner godt når du står på og viser resultater, det skulle bare mangle. Våre ansatte eier selv bedriften de jobber i, og vi tilbyr som et ekstra gode også eierskap.

Resultatene

Resultater kommer ikke av seg selv - det vet vi. Det krever innsats og utholdenhet. Heldigvis har du mange kollegaer å støtte deg til. Vi deler erfaringer og kunnskap. Vi har fokus på egenutvikling, trening og praktisk arbeid - slik at du er godt rustet og forberedt til å ivareta våre kunder og vår bedrift.

Godkjent lærlingbedrift

ENTRY er en godkjent lærlingbedrift, og vi har til enhver tid lærlinger hos oss. Vi har et samarbeid med Utdanningsetaten om lærlingsplasser innen data og teknikk.

Vi ønsker å sikre firmaets framtid med faglært arbeidskraft.

Opplæringen er en del av den videregående opplæringsordningen. Utdanningen varer i tre år, med to år i skole og ett år i bedrift. Lærlingperioden innebærer praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse.

Lærlinger avlegger fagprøven etter to år i ENTRY. Det er ingen automatikk i at lærlinger blir ansatt, men vi har et klart ønske om at dyktige fagfolk blir hos oss etter at fagprøven er bestått.

Vi har per nå ingen ledige lærlingplasser. Men send oss gjerne en åpen søknad så gjør vi fortløpende vurderinger.

expand_less