Vi drifter dine IT-systemer

Vi tilbyr skreddersydd drift, overvåkning og supportavtaler. Med en driftsavtale kan verdifull tid og kapital frigjøres til andre oppgaver i bedriften. Du har mulighet til å skalere mengden støtte og service din bedrift trenger i øyeblikket. I dag drifter ENTRY mange maskinparker, alle med sine særegne løsninger En driftsavtale kan inneholde rutinemessig sjekk, overvåkning og/eller brukerstøtte.

Overvåkning

Et tilgjengelig IT-system.

Vi overvåker systemene og oppdager i mange tilfeller feil før de eskalerer til et problem, eller i værste fall full stans. Vi kombinerer overvåkning med trendanalyse. Er databasen i ferd med å vokse ut av proporsjoner? Holder prosessorbruken seg stabil? Denne form for kontroll skaper forutsigbarhet, høy oppetid og en stabil drift.

Rutinemessig sjekk

Vedlikeholdsarbeid på systemene i kontrollerte former.

Et IT-system kan være komplekst, med mange elementer som maskinvare, programmer og prosesser som alle må fungere sammen. Selv om maskinvaren med årene har blitt stabil og god, er det fortsatt faktorer som skal sjekkes og vedlikeholdes.

Hvordan det fungerer i praksis

  • Vi har en modell for support der vi gir dere en egen dedikert tekniker. Han læres opp i deres system, og har totalansvaret for dere som kunde
  • Statusmøter holdes jevnlig der vi går igjennom hendelser og ser på alle sider av IT driften som da sikrer en rasjonell og stabil drift
  • I vår driftsmodell vil dere som kunde melde inn alle systemfeil til vår helpdesk. De logger feilen og følger opp frem til løsning er nådd. Eskalering til 3. part står vi for når det er nødvendig, for eksempel ved feil i Visma programvare
  • Vi disponerer en rekke konsulenter med bred kompetanse innenfor både Visma, Databaser, Virtuelle systemer, sikkerhet mm

Vil du vite mer?

Kontakt meg, så kan vi prate om dine muligheter. Veien til en problemfri IT-hverdag starter hos Entry.

Kjetil Lund
E-post: kjetil.lund@entry.no | Telefon: 22 70 40 14

text
expand_less